Kızlık Zarının Bekaret ile İlişkisi

Birçok kültürde, ilk cinsel ilişkide kanama olmaması büyük bir sorundur. Bunun nedeni kızlık zarının bir bekaret sembolü haline getirilmesidir. Oysaki kızlık zarını bekaret sembolü haline getirenler, kızlık zarı hakkında yeterince bilgi sahibi değildirler. Kızlık zarının bekaret ile ilişkisi kısmen doğrudur. Ancak kızlık zarının yapısı, bekaret ile tam olarak eşleştirmeye müsait değildir.

Kadınların anatomik yapıları birbirlerinden farklı olduğu için aynı durum kızlık zarı içinde geçerlidir. Bazı kadınlarda kızlık zarı esnek olabilir ve cinsel birleşme sırasında yırtılmayabilir ve bu durum sonucunda kanama olmayabilir.

Kızlık zarının yapısının bilinmemesi, bu durumun erkek tarafından yanlış anlaşılmasına neden olabilir. Bazı durumda ise kadınlarda kızlık zarı doğuştan olmayabilir.

Bazı kadınlarda ise kızlık zarı damarlanması zayıf olabilir ve bu durumda kanama gerçekleşmeyebilir.

Bazı durumlarda ise cinsel birleşmenin sertliğinden dolayı özellikle kızlık zarı olmayan kadınlarda, vajina kenarlarındaki tahriş nedeniyle kanama meydana gelebilir.

İşte bu gibi durumların bilinmemesi, kızlık zarının her zaman için bekaret ile ilişkilendirilmesine neden olur. Bu durumda “Kızlık nasıl bozulur?” sorusunun sorulması gerekir. Bu sorunun cevabı, kadının anatomik yapısına göre değişkenlik gösterir.

Kızlık Zarı Her Zaman için Bekaretin Sembolü Değildir

Günümüzde artık toplumda önemli fikir değişiklikleri yaşanıyor. Birçok kişinin kalıplaşmış düşünceleri terk ettiği ve “Kadın zarı nasıl bozulur?” sorusuna yanıta aradığı görülür. Tabuların ve eski adetlerin yerini artık, kadın anatomisinin bilinmeyenlerinin merak edildiği bir toplum yapısı alır.

Kızlık zarının yırtılmaması ya da ilk cinsel ilişkide kanama olmaması, kadının daha önceden başka bir erkekle birlikte olduğunu göstermez.

Eğer ilk ilişkide kızlık zarının yırtılmaması ya da çiftlerin bariz bir şekilde anlayacakları şekilde kanama olmaması durumunda, uzman bir jinekologdan yardım alınması ve sorunun kaynağının tespit edilmesi gerekir.

Ancak o zaman kadının bekaretinin bozulup bozulmadığı net bir şekilde anlaşılabilir. Birçok kişinin sorduğu sorulardan bir tanesi de “kızlık zarının ayna yardımı ile kontrol edilip edilmediği” sorusudur. Kişiler kesinlikle kızlık zarının bozulup bozulmadığını ya da yapısını ayna yardımı ile anlayamazlar.

Kızlık zarında oluşan yırtıklar ya da yapısı ancak uzman bir jinekolog tarafından yapılacak muayene sonucunda anlaşılabilir. Yırtığın eski mi yoksa yeni mi olduğu yine bu muayene sonucunda ortaya çıkar.

Ancak bu durum hassas bir konu olduğu için birçok bayan kızlık zarı muayenesine getirilerek aşağılanmaktadır.

Kadının bakire olup olmadığı “spekulum” muayenesi denilen bir yöntemle kesin olarak belirlenir. Bu yöntemde makattan elle muayene yapılır. Kasık ağrısı ve akıntı olup olmadığının değerlendirilmesi durumunda da bu yöntem kullanılır ve kızlık zarına hiçbir zararı yoktur.

Daha çok karından yapılan ultrasonografi yöntemi ile kadının bakire olup olmadığı tespit edilebilir.

Esnek olan kızlık zarına sahip olan kadınlar kızlık zarı bozulmadan gebe kalabilirler.